duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5237 ha
Intravilan: 263 ha
Extravilan: 4974 ha
Populatie: 2058
Gospodarii: 1123
Nr. locuinte: 1018
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Izvoarele, Iulia, Alba
Asezarea geografica:
Comuna Izvoarele se află în zona de câmpie-deal, la o distanţă de 43 km de Municipiul Tulcea, în centrul judeţului.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Turism
Activitati economice principale:
Agricultură
Creşterea animalelor
Turism
Obiective turistice:
Rezervaţie naturală Muntele Consul - 328 ha
Rezervaţie naturală Carasan Mare şi Mic - 244 ha
Evenimente locale:
Ziua comunei în data de 26 octombrie
Facilitati oferite investitorilor:
Agricultură
Vinificaţie
Turism
Creşterea animalelor
Cariere piatră
Poziţionare drum naţional
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Reabilitare centru civic
Extindere reţea canalizare ape menajere
Construcţie trotuare, rigole, podeţe
Asfaltat străzi
Sală de sport
Reabilitare cămin cultural, dispensar, şcoală
Amenajare groapă ecologică şi staţie sortare deşeuri menajere